SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de La Pierre

SILVA - Bois de La Pierre

WAARDEN

Samen met de de verantwoordelijken van de drie sites hebben wij de waarden gekozen die onze cultuur en onze opvattingen over gezondheidszorg vertegenwoordigen.
Vijf institutionele waarden zijn onze leidraad bij het opstellen van onze verschillende strategische plannen en actieplannen.
Elke werknemer zet zich in om die waarden te bevorderen, na te leven en uit te bouwen.

DURF
voor vernieuwing, creativiteit en hedendaagse waarden

GEDREVENHEID
voor ambitie, uitmuntendheid, vakbekwaamheid en professionalisme

SAMENWERKING
voor interdisciplinariteit, met de patiënt als partner, het samen opbouwen

MENSELIJKHEID
voor respect, ethiek, welwillendheid, diversiteit, multiculturaliteit

VOORUITGANG
voor dynamiek, plezier, ervaring, wilskracht 


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus