SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de La Pierre

SILVA - Bois de La Pierre

ROEPING, AMBITIE

De roeping van SILVA medical bestaat erin samen de toekomst uit te bouwen, waarin baanbrekende en geïndividualiseerde zorgen worden aangeboden.

De ambitie van SILVA medical is, samen, met en voor, onze patiënten en bewoners, een omgeving van medische, niet-acute zorg aanbieden, die gebaseerd is op :
> een globale en respectvolle benadering van het individu
> een gepersonaliseerde multidisciplinaire samenwerking
> een creatieve blik op de toekomst binnen de gezondheidszorg
> een overtuigd ethisch en verantwoorde organisatie van de zorgen


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus