SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de La Pierre

MEDISCHE RAAD

De Medische Raad is het orgaan dat de ziekenhuisartsen vertegenwoordigt, waardoor deze betrokken zijn bij de besluitvorming. Het belangrijkste doel van deze raad bestaat erin de goede samenwerking tussen de artsen te verzekeren om de beste zorg te kunnen verstrekken aan de patiënten.

De Medische Raad kan ook adviezen verstrekken aan de algemeen directeur over de kwaliteit van de beoefende geneeskunde, de teamgeest tussen de ziekenhuisartsen, medische activiteiten, enz.

Samenstelling

Dokter Marianne Parache, voorzitter
Dokter Pierre Schepens, vice-voorzitter
Dokter Françoise Blondeau, secretaris
Dokter Thérèse Clérin,
Dokter Jean Claude Lemper,
Dokter Bruno Schoonejans


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus