SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de La Pierre

SILVA - Bois de La Pierre

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg vormt al vele jaren een strategische prioriteit.
Een kwaliteitscoördinator, Anne Geunens, en een verpleegster dienst- en afdelingshoofd en middenkader, Marie-Chantal Meeus,werken projecten uit en volgen die op, in samenwerking met het medisch personeel van de drie vestigingen.

SILVA medical sluit zich aan bij het contract Quality & Patient Safety van het ministerie van Volksgezondheid.

Enkele dossiers die de voorbije jaren zijn opgevolgd:
> het beheer van hoog-risicomedicatie met onze ziekenhuisapothekers;
> identitovigilantie;
> transmurale zorg, onder andere voor diabetespatiënten;
> empowerment van de patiënt en zijn/haar familie.

De huidige concrete prioritaire projecten:
> de projecten ‘ondervoeding’ en ‘pijn’ in de revalidatie;
> de monitoring van maatregelen van vrijheidsberoving in de psychiatrie;
> het project ‘dementie’ in de (psycho-)geriatrie.

In opvolging van het kwaliteitscontract van het ministerie zullen wij ook prioritair werken aan de harmonisering van:
> de vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoek van de patiënten, de analyse en het verwerken van de resultaten van die enquête;
> de monitoring van kwaliteitsindicatoren;
> het beleid voor het melden, voorkomen en aanpakken van ongewenste gebeurtenissen (met name valpreventie). 


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus