SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de La Pierre

SILVA - Bois de La Pierre

HET INSTITUTIONEEL PROJECT

Het institutioneel project is een referentiedocument, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, dat een leidraad is voor het personeel, voor de zorgontvanger en voor het publiek in het algemeen. De doelstellingen, de visie, de waarden wordenerin beschreven en ook de manier om dit doel te bereiken. Het is toekomstgericht en zal in de tijd evolueren.   

Het institutionele project van SILVA medical zal 5 hoofdstukken hebben:
> palliatieve zorg
> psychiatrie
> geneeskunde
> geriatrie
> woonzorgcentrum

Downloaden:
Institutioneel palliatief project
Bijlagen


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus