SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

SILVA - Bois de la Pierre

SILVA - Bois de la Pierre

ETHISCH COMITE

Het ethisch comité heeft vooral een ondersteunende en adviserende functie inzake de ethische aspecten van de praktische ziekenhuiszorg. Het comité organiseert ook conferenties om alle personeelsleden te sensibiliseren en stof tot nadenken te bieden.

Samenstelling

Carine Smit, Psychologe, voorzitster van het ethisch comité Dokter Thérèse Clérin, huisarts
Dokter Sany Dupont, psychiater
Georgina Germanes, experte gezondheidsprojecten
Marjorie Gobert, juriste VPZB
Marie-Chantal Meeus, diensthoofd verpleegkundige - kwaliteit
Dokter Pierre Schepenspsychiater
Bernadette Termote, apothekeres
Dokter Sébastien Theunissen, huisarts
Dokter Sophie Tobback, huisarts

comite.ethique@silva-medical.be 


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus